Κρατήστε με ενήμερο για τα Healthy Food & Beverage | BIO Food Awards 2025

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον
CSR Policy

ΧΗΤΟΣ

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ έχει ενσωματώσει τις αρχές της Υπευθυνότητάς στην επιχειρηματική της λειτουργία και δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη ανάπτυξή τους και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η προσφορά και ο σεβασμός στην κοινωνία, η φροντίδα και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, η δημιουργία καινοτόμων βιώσιμων συσκευασιών, η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται, αποτελούν τους κύριους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η Εταιρική της Υπευθυνότητα.

Φρυγανιές Wasa
Sustainable Policy

Barilla Hellas

Η φιλοσοφία της Wasa ήταν και πάντα θα είναι να προσφέρει θρεπτικά, αγνά και άκρως υγιεινά προϊόντα για κάθε διατροφική ανάγκη. Κάθε τους κίνηση στοχεύει στο να διατηρήσουν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές, αλλά και στη μείωση του αποτυπώματος σε άνθρακα από το χωράφι ως το ράφι για ένα αειφόρο μέλλον. Όλες οι δράσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλουν ώστε να μπορούν οι τωρινές και μελλοντικές γενιές να απολαμβάνουν έναν υγιή τρόπο ζωής σε ένα αντίστοιχα ζωντανό πλανήτη για όλους.