Κρατήστε με ενήμερο για τα Healthy Food & Beverage | BIO Food Awards 2025

Τυρί Γκούντα Φέτες ΒΙΟ

ΒΙΟΥΓΕΙΑ

H Βιουγεία πρωτοπορεί στην αγορά των βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας αγαθά και έχοντας ένα ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών, καλύπτοντας μια πλούσια ποικιλία βιολογικών και vegan προϊόντων. Εκτός από την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών της, η Βιουγεία λαμβάνει υπόψη την αειφορία της γεωργίας, τη βιωσιμότητα των ειδών και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.