Κρατήστε με ενήμερο για τα Healthy Food & Beverage | BIO Food Awards 2025

Healthy Diet Awards 2022

Φυσικώς Ανθρακούχο Νερό & Φυσικό Μεταλλικό Νερό

AQUA CarpaticaΤο AQUA Carpatica ανακαλύφτηκε το 2000 στα παρθένα δάση των Καρπαθίων. Αναλύθηκε η σύσταση του για 10 ολόκληρα χρόνια πριν αρχίσει να εμφιαλώνεται το 2010 κι αυτό γιατί τα στοιχεία της σύστασής του είναι ΜΟΝΑΔΙΚΑ. Είναι ΤΟ ΜΟΝΟ νερό στον κόσμο με μηδέν Νιτρικά (το Φυσικώς Ανθρακούχο Νερό ανθρακούχο), ενώ το Φυσικό Μεταλλικό Νερό έχει σχεδόν μηδέν Νιτρικά. Έτσι είναι η ιδανική επιλογή για γυναίκες, εγκύους, θηλάζουσες και μικρά παιδιά. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα των νιτρικών που η Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδική Οδηγία της θεωρεί τα Νιτρικά ως τον κύριο παράγοντα μόλυνσης των υδάτων στην Ευρώπη και έχει επιβάλει τον περιορισμό της χρήσης τους.