Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Healthy Food Awards 2023

1.1. Healthy Food Product

1.1.1 Breakfast Product
1.1.2 Dairy Product
1.1.3 Bakery Product
1.1.4 Meal Product
1.1.5 Sweet Product
1.1.6 “Free From or Low” Food Product
1.1.7 Functional Product
1.1.8 Special Meal Product
1.1.9 Snack Product

1.2. Healthy Beverage Product

1.2.1 Cold Beverage
1.2.2 Hot Beverage
1.2.3 Milk
1.2.4 Water
1.2.5 “Free From or Low” Beverage Product
1.2.6 Functional Beverage
1.2.7 Special Beverage Product
1.2.8 Nutritional Beverage

1.3. Plant Based Product

1.3.1 Plant Based Food Product
1.3.2 Plant Based Beverage Product

1.4. Light Product

1.4.1 Light Food Product
1.4.2 Light Dairy Product
1.4.3 Light Beverage Product

1.5. Healthy Food & Beverage Product for Children

1.5.1 Healthy Food Product for Children
1.5.2 Healthy Dairy Product for Children
1.5.3 Healthy Beverage Product for Children

1.6. Healthy Food Service

1.6.1 Healthy Food Service
1.6.2 Healthy Food Retail Store Service
1.6.3 Healthy Food Online Service
1.6.4 Nutritionist Office NEW
1.6.5 Healthy Food Nutritionist Program NEW
1.6.6 Healthy Food Cooking Tools & Appliances
1.6.7 Healthy Food Comfort Food Chain / Restaurant
1.6.8 Marketing Campaign NEW
1.6.9 Online & Social Media Campaign NEW
1.6.10 Green Policy NEW
1.6.11 Sustainable Policy NEW
1.6.12 CSR Policy

1.7. Μiscellaneous*
* Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει
αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

2. Bio Food Awards 2023

2.1. Bio Food Product

2.1.1 Pastry
2.1.2 Frozen dough / sheet
2.1.3 Fresh salad
2.1.4 Packaged Nuts
2.1.5 Raw packaged meat
2.1.6 Cheese
2.1.7 Functional Food
2.1.8 Legumes
2.1.9 Rice
2.1.10 Flour
2.1.11 Pasta
2.1.12 Honey
2.1.13 Olive oil
2.1.14 Olives
2.1.15 Vegetable oil (hazelnut oil, sunflower oil, coconut oil, etc.)
2.1.16 Protein
2.1.17 Packaged dessert
2.1.18 Spread
2.1.19 Sauce
2.1.20 Herb
2.1.21 Cereal (muesli, corn Flakes, Bars, Granola etc)
2.1.22 Eggs
2.1.23 Dessert
2.1.24 Sugar
2.1.25 Sweetener
2.1.26 Chocolate (bar)
2.1.27 Ice cream
2.1.28 Baby Cream / Rice Flour
2.1.29 Cereals
2.1.30 Vegetable cheese
2.1.31 Vegetable butter
2.1.32 Standard cooked / processed food
2.1.33 Snack
2.1.34 Cold cuts
2.1.35 Meat sausage analogue
2.1.36 Frozen vegetables / fruits
2.1.37 Frozen seafood
2.1.38 Vegetables (asparagus, cabbage, arugula, celery, celery root, cauliflower, green beans, broad beans, leeks, etc.)
2.1.39 Spice
2.1.40 Pet Food

2.2. Bio Beverage Product

2.2.1 Juice
2.2.2 Drink
2.2.3 Milk
2.2.4 Wine
2.2.5 Beer
2.2.6 Energy drink
2.2.7 Soft drink
2.2.8 Coffee / Cocoa
2.1.9 Herbal drink

2.3. Bio Supplement

2.3.1 Supplement for Children
2.3.2 Supplement for Teens
2.3.3 Supplement for Women
2.3.4 Supplement for Men

2.4. Retail & On-Line Services

2.4.1 Store
2.4.2 E-shop
2.4.3 Delivery service
2.4.4 Site
2.4.5 YouTube Channel
2.4.6 Social Media Page
2.4.7 Bio corner in a department store – supermarket
2.4.8 Marketing Campaign NEW
2.4.9 Online & Social Media Campaign NEW
2.4.10 Green Policy NEW
2.4.11 Sustainable Policy NEW
2.4.12 CSR Policy NEW

2.5. Miscellaneous
* Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός
Healthy Food Brand of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στo healthy food brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Healthy Food Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην healthy food εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Bio Brand of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο bio brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Bio Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην bio εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.