Κρατήστε με ενήμερο για τα Healthy Food & Beverage | BIO Food Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Healthy Food Product

1.1. Pastry
1.2. Frozen dough / sheet
1.3. Fresh salad
1.4. Packaged Nuts
1.5. Raw packaged meat
1.6. Cheese
1.7. Functional Food
1.8. Legumes
1.9. Rice
1.10. Flour
1.11. Pasta
1.12. Honey
1.13. Olive oil
1.14. Olives
1.15. Vegetable oil (hazelnut oil, sunflower oil, coconut oil, etc.)
1.16. Protein
1.17. Packaged dessert
1.18. Spread
1.19. Sauce
1.20. Herb
1.21. Cereal (muesli, corn Flakes, Bars, Granola etc)
1.22. Eggs
1.23. Sugar
1.24. Sweetener
1.25. Chocolate (bar)
1.26. Ice cream
1.27. Vegetable cheese
1.28. Vegetable butter
1.29. Standard cooked / processed food
1.30. Snack
1.31. Cold cuts
1.32. Meat sausage analogue
1.33. Frozen vegetables / fruits
1.34. Frozen seafood
1.35. Vegetables (asparagus, cabbage, arugula, celery, celery root, cauliflower, green beans, broad beans, leeks, etc.)
1.36. Dairy Product
1.37. Bakery Product
1.38. Meal Product / Ready to eat
1.39. Sweet Product
1.40. Functional Product
1.41. Special Meal Product
1.42. Light Food Product
1.43. Light Dairy Product
1.44. Food Product for Children
1.45. Dairy Product for Children
1.46. Canned Shea Food NEW
1.47. Other

2. Healthy Beverage Product

2.1. Low to sugar Beverage (Light / Zero)
2.2. Carbonated Beverage
2.3. No Carbonated Beverage
2.4. Cola Beverage
2.5. Soda / Tonic Beverage
2.6. Ice Tea Beverage / Series
2.7. Coffee Beverage
2.8. Energy Drink
2.9. Ready to Drink Functional Beverage
2.10. Bottled Water

2.10.1. Natural Mineral Carbonated Water
2.10.2. Natural Mineral Carbonated Water with flavor
2.10.3. Natural Mineral Carbonated Water with a sugarfree taste
2.10.4. Natural Mineral Water
2.10.5. Table water
2.10.6. Flavored water
2.10.7. Vitamin water
2.10.8. Natural mineral water for children
2.10.9. Artesian water
2.10.10. Natural Coconut / Aloe Water etc

2.11. Cannabis Beverage
2.12. Hard seltzer Beverage
2.13. Premium Beverage
2.14. Nutritional Beverage
2.15. Milk

2.15.1. Refrigerated milk
2.15.2. No Refrigerated milk
2.15.3. Chocolate Milk

2.16. Herbal Beverage
2.17. Juice

2.17.1. Refrigerated juice
2.17.2. No Refrigerated juice
2.17.3. 100% Natural juice (NFC juices)
2.17.4. Nectar juice or Concentrated juice
2.17.5. Fruit juice, Fruit purees
2.17.6. Line of Fresh Juice NEW

2.18. Canned Cocktail ή Ready to drink cocktail (with alcohol)
2.19. Beverage Product for Children
2.20. Line of Smoothies NEW
2.21. Other

3. Healthy Food & Beverage Service

3.1. Healthy Food & Beverage Retail Store
3.2. Healthy Food & Beverage Online Service
3.3. Nutritionist Office
3.4. Healthy Food & Beverage Nutritionist Program
3.5. Healthy Food Cooking Tools & Appliances
3.6. Healthy Food Comfort Food Chain / Restaurant
3.7. Other

4. Healthy Food & Beverage Marketing & RnD

4.1. New Brand – Launch
4.2. Marketing or Social media Campaign
4.3. New concept
4.4. Technology innovation
4.5. Brand extension
4.6. Packaging label design
4.7. CSR policy
4.8. Social Media NEW
4.9. Other

5. Bio Food Product

5.1. Pastry
5.2. Frozen dough / sheet
5.3. Fresh salad
5.4. Packaged Nuts
5.5. Raw packaged meat
5.6. Cheese
5.7. Functional Food
5.8. Legumes
5.9. Rice
5.10. Flour
5.11. Pasta
5.12. Honey
5.13. Olive oil
5.14. Olives
5.15. Vegetable oil (hazelnut oil, sunflower oil, coconut oil, etc.)
5.16. Protein
5.17. Packaged dessert
5.18. Spread
5.19. Sauce
5.20. Herb
5.21. Cereal (muesli, corn Flakes, Bars, Granola etc)
5.22. Eggs
5.23. Sugar
5.24. Sweetener
5.25. Chocolate (bar)
5.26. Ice cream
5.27. Baby Cream / Rice Flour
5.28. Standard cooked / processed food
5.29. Snack
5.30. Cold cuts
5.31. Meat sausage analogue
5.32. Frozen vegetables / fruits
5.33. Frozen seafood
5.34. Vegetables (asparagus, cabbage, arugula, celery, celery root, cauliflower, green beans, broad beans, leeks, etc.)
5.35. Spice
5.36. Pet Food
5.37. Bio Beverage Product

5.37.1. Juice
5.37.2. Drink
5.37.3. Milk
5.37.4. Wine
5.37.5. Beer
5.37.6. Soft drink
5.37.7. Coffee / Cocoa
5.37.8. Herbal drink

5.38. Line of Alternative Milk
5.39. Cider and Vinegar
5.40. Bio Supplement

5.40.1. Supplement for Children
5.40.2. Supplement for Teens
5.40.3. Supplement for Women
5.40.4. Supplement for Men

5.41. Other

6. Bio Food Service

6.1. Bio Food & Beverage Retail Store
6.2. Bio Food & Beverage Online Service
6.3. Healthy Food Comfort Food Chain / Restaurant
6.4. Bio corner in a department store – supermarket
6.5. Other

7. Bio Marketing & RnD

7.1. New Brand – Launch
7.2. Marketing or Social media Campaign
7.3. New concept NEW
7.4. Technology innovation
7.5. Brand extension
7.6. Packaging label design
7.7. CSR policy
7.8. Other *

* Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι
υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε
υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μία νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που
υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της
υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Healthy Food & Beverage Brand of the Year Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Healthy Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Healthy Food & Beverage Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Healthy Food & Beverage εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Bio Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο bio brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Bio Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην bio εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.